Одам савдоси

Одам савдоси

Бугунги кунда Одам савдоси, дея ном олган мудҳиш иллат жаҳон ҳамжамиятини ташвишга солаётган ХХI асрнинг жиддий муаммоларидан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муқаддимасининг ўзидаёқ инсон, унинг қадир-қиммати, шаъни, ҳуқуқ ва эркинликлари энг олий қадрият эканлиги кўрсатилган. Шунингдек, Конституциямизнинг 13-моддасида эса Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра, инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади деб мустаҳкамланган. 
Президентимизнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида ҳам алоҳида таъкидлаб ўтилганидек, “Мамлакатимизнинг конституциявий тузуми, суверенитети, ҳудудий яхлитлигини турли таҳдидлардан ҳимоя қилиш, тинчлик ва барқарорликни янада мустаҳкамлаш – барча ютуқларимизнинг бош гаровидир” деб таъкинлаб ўтганлар. Бу таҳдидлар қаторида “Одам савдоси” яъни замонавий қуллик ҳам мавжуд. Бугунги кунда долзарб масалалардан бири бўлган одам савдосининг олдини олиш ва унга қарши курашиш борасида қатор чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. 
Шу ўринда давлатимиз рахбарининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасидаги “Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан, таълим-тарбия тизимидан бошланади”, деган ғоя асосида кенг кўламли ислоҳотларни амалга оширамиз”, дея таъкидлаганлари ёдга тушди. Одам савдоси жиноятининг жабрланувчиларига эътибор қаратадиган бўлсак, уларнинг жуда кўпчилик қисми, мактабда яхши таълим олмаган, ўзлаштириши жуда паст, ёшлигида ҳеч бир касб-ҳунар ўрганмаган, илмсиз, қўлида бир ҳунари йўқ ёшлар, айниқса аёлларни ташкил қилади. 
Агар “Янги Ўзбекистон”да ёш болаларимизни 2 ёки 3 ёшдан тўлиқ боғчага қамраб олиб, мактаб ва олийгоҳларда сифатли, замонавий ҳамда узликсиз таълим олишига замин яратиб берадиган бўлсак, келажакда албатта жисмоний ва маънавий соғлом, ватанпарвар, мустақил ва мантиқий фикрлайдиган, эзгу фазилатлар эгаси бўлган меҳнат бозорида талаб юқори бўлган етук инсонларни тарбиялаган бўламиз. Ва бу ўз навбатида кейинги авлодни чет давлатларда арзон ишчи кучи сифатида ишлашига эмас, аксинча ўз меҳнатини ва ақлий салоҳиятини юқори баҳолайдиган профессионал кадрлар етишиб чиқишини таъминлайди. 
Ўзбекистон Республикасининг 2008 йилнинг 17 апрелидаги «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни қабул қилиниб, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 135-моддаси яъни “Одам савдоси” жиноятини содир қилганлик учун жазо чораси бир мунча кучайтирилди. 
Аммо бугунги ўзгаришлар, замонавий ахборот технологияларининг кенг равишда кириб келиши, одам савдоси жиноятининг содир қиладиган жиноятчилар томонидан қўлланиладиган усул ва услубларнинг янги кўринишлари пайдо бўлиши “Одам савдоси” соҳасидаги юзага келган муносабатларни қайтадан кўриб чиқишни тақазо қилди. Шу муносабат билан Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 11 июнда қабул қилинган
Сенат томонидан 2020 йил 7 августда маъқулланган Ўзбекистон Республикасининг “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги Ўзбекистон Республикасининг қонуни давлатимиз томонидан 2020 йил 17 август куни имзоланди. 
Ушбу қонуннинг 3-моддасида бир қатор тушунчаларга таъриф берилган. Улар орасида қуйидаги тушунчага алохида эътибор қаратмоқчиман, яъни вояга етмаган шахс савдоси — «одам савдоси» деган тушунчада кўрсатилган таъсир ўтказиш воситаларидан фойдаланилган-фойдаланилмаганлигидан қатъи назар, ҳар қандай ҳаракат ёки битим бўлиб, улар воситасида вояга етмаган шахс ота-онаси, бошқа қонуний вакили ёки ўзга шахс томонидан қонунга хилоф равишда ундан фойдаланиш мақсадида ёхуд моддий ёки бошқа наф олиш мақсадида бошқа шахсга ҳақ эвазига берилади деб тушунтириш берилган. 
2021 йилда жиноят ишлари бўйича судлар томонидан Жиноят кодексининг 135-моддаси билан кўриб таъмомланган 49 та жиноят иши юзасидан чиқарилган суд ҳукмлари билан танишиб чиқдим. Ўрганишларим шуни кўрсатдики, одам савдоси жинояти жабрланувчилари асосан вояга етмаган шахсларни ташкил қилар экан. Бу қонун тили билан айтганда вояга етмаган шахс савдоси жарбланувчиларидир.

Янги таҳрирдаги қонуннинг 30-моддасида Вояга етмаганлар савдоси профилактикасининг ўзига хос хусусиятлари кўрсатилган. Хусусан, болаларни тарбиялаш борасидаги ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаётган ота-оналарни ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларни аниқлаш;
ғайриижтимоий ҳаёт тарзини кечираётган оилаларни ва давлат ҳимоясига муҳтож болаларни уларга ёрдам кўрсатиш мақсадида аниқлаш;

болалар уйларининг ва туғуруқ комплексларининг фаолияти мониторинги шулар жумласидан.

Вояга етмаганлар савдоси профилактикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа тадбирларни ҳам ўз ичига олиши мумкин.
Одам савдосидан жабрланган вояга етмаган шахсга, одам савдосидан жабрланган деб тахмин қилинаётган вояга етмаган шахсга Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида кафолатланган ҳамда Ўзбекистон Республикасининг болалар ҳуқуқларини ва бу ҳуқуқларни амалга ошириш кафолатларини тартибга солувчи халқаро шартномалари асосида ҳуқуқ ҳамда эркинликлар таъминланади.
Агар одам савдосидан жабрланган вояга етмаган шахснинг, одам савдосидан жабрланган деб тахмин қилинаётган вояга етмаган шахснинг ёши номаълум бўлса, бироқ у ўн саккиз ёшга тўлмаган деб тахмин қилиш учун объектив асослар мавжуд бўлса, бундай шахснинг ҳақиқий ёши узил-кесил аниқлангунига қадар унга одам савдосидан жабрланган вояга етмаган шахсларга, одам савдосидан жабрланган деб тахмин қилинаётган вояга етмаган шахсларга ёрдам кўрсатиш учун назарда тутилган ёрдам берилади.
Одам савдосидан жабрланган вояга етмаган шахс, одам савдосидан жабрланган деб тахмин қилинаётган вояга етмаган шахс ихтисослаштирилган муассасаларга катталардан ажратилган ҳолда жойлаштирилиши керак.
Ихтисослаштирилган муассасаларга жойлаштирилган одам савдосидан жабрланган вояга етмаган шахсларга, одам савдосидан жабрланган деб тахмин қилинаётган вояга етмаган шахсларга давлат таълим муассасаларида таълим олиш, оиласи ёки қариндошлари билан алоқа боғлаш имконияти таъминланади.
Агар одам савдосидан жабрланган вояга етмаган шахслар, одам савдосидан жабрланган деб тахмин қилинаётган вояга етмаган шахслар қонуний вакилларининг ҳомийлигисиз қолган бўлса ёки уларнинг турган ери тўғрисида хабардор қилинмаган бўлса, ота-онасини ёки ота-онаси ўрнини босувчи шахсларни ёхуд бошқа қариндошларини қидириш чоралари кўрилади. Бу қонуннинг 32-моддасига асосан Одам савдосидан жабрланган вояга етмаган шахсни, одам савдосидан жабрланган деб тахмин қилинаётган вояга етмаган шахсни ҳимоя қилиш ва унга ёрдам кўрсатишнинг ўзига хос хусусиятлари саналади. 
Одам савдоси жиноятининг асосий сабаби маънавий қашшоқлик, очкўзлик, мол-дунёга ҳаддан ташқари ҳирс қўйиш ва нафсига қул бўлишдир. 
Одам савдосини олдини олиш борасида жуда кўп ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Олиб борилаётган ушбу ишлар замирида ўсиб келаётган келажак авлоднинг ватанга бўлган муҳаббати, илм-маърифатга қизиқиши билан бир қаторда, аср муаммосига айланган жиноятларга қарши иммунитетни шакллантириш ётади.
Зеро, одам савдоси, унинг инсоний ҳуқуқ ва эркинликларини ғайриқонуний ва ғайри ахлоқий равишда айнан инсон томонидан камситилиши, йўққа чиқарилиши – кечириб бўлмас жиноятдир.

Жасур Худойбердиев,
Сурхондарё вилоят суди жиноят ишлари бўйича судлов ҳайьати судьяси,

Жамшид Хурсандов,
Жиноят ишлари бўйича Денов туман суди судьяси

Шерали Қодиров,
Жиноят ишлари бўйича Бойсун туман суди девонхона мудири

Posts Carousel

Izoh qoldiring

Sizning elektron pochta manzilingiz nashr etilmaydi. Majburiy maydonlar * bilan belgilangan

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos