МЕН ҲАЁТГА МУХЛИСМАН… ЭссеГеологлар ер бағридан олинган нефть ё газ ўрнини сув…
View Post
ЎЗИМИЗ ЎТИРГАН ШОХНИ КЕСМАЙЛИК Яқинда (2023 йил, декабрь) бир сабаб билан ёзувчи…
View Post